Oblast nájemních vztahů

Oblast nájemních vztahů

Oblast nájemních vztahů je z pohledu nejen rozvoje maloobchodních sítí významnou složkou nákladů a proměnnou hospodářského výsledku, proto této oblasti věnujeme velkou pozornost a jsme na ni specializovaní. Níže jsou hlavní oblasti našeho zaměření:

  • Výchozí nabízené podmínky, vyjednávání, vtělení potřebných i vhodných smluvních ustanovení, uzavření nájemního vztahu
  • Běžící nájemní vztah, plnění závazků a povinností obou smluvních stran
  • Nezávislé pouzení nastavení vztahu, příležitosti k optimalizaci, změně podmínek event. ukončení
  • Přeměna nájemního vztahu v důsledku vývoje v průběhu jeho trvání – podnájem, redukce, změna předmětu nájmu, rozšíření či prodloužení nebo zkrácení

Kontaktujte nás

Zavolejte nám nebo pošlete e-mail přes kontaktní formulář a my vám rádi pomůžeme.