Kontakt: +420 602 194 703 E-mail: info@proretail.cz CZ EN

Oblast nájemních vztahů


Oblast nájemních vztahů je z pohledu nejen rozvoje maloobchodních sítí významnou složkou nákladů a proměnnou hospodářského výsledku, proto této oblasti věnujeme velkou pozornost a jsme na ni specializovaní. Níže jsou hlavní oblasti našeho zaměření:

Výchozí nabízené podmínky, vyjednávání, vtělení potřebných i vhodných smluvních ustanovení, uzavření nájemního vztahu

Běžící nájemní vztah, plnění závazků a povinností obou smluvních stran

Nezávislé pouzení nastavení vztahu, příležitosti k optimalizaci, změně podmínek event. ukončení

Přeměna nájemního vztahu v důsledku vývoje v průběhu jeho trvání – podnájem, redukce, změna předmětu nájmu, rozšíření či prodloužení nebo zkrácení

Chci nezávazně poptat tuto službu
Kontaktujte nás pro úvodní hodinovou konzultaci zdarma, můžete jen získat!
E-mail: info@proretail.cz